નવી નોકરીની શોધ કેવી રીતે શરૂ કરવી

તમારું બાયોડેટા સંપૂર્ણ છે. તે કીવર્ડ-ઓપ્ટિમાઇઝ, ઉદ્યોગ-નિર્દિષ્ટ, સિદ્ધિઓથી ભરપૂર, ડેટા દ્વારા સમર્થિત અને નિષ્ણાત દ્વારા બે વાર તપાસેલ છે. જો

Read more

સ્વિગી અને ઝોમેટોમાં નોકરી કેવી રીતે મેળવવી

આજકાલ તમને દરેક શહેરમાં સ્વિગી અને ઝોમેટો ડિલિવરી બોય જોવા મળે છે, જેઓ તમારા ઘરે ભોજન ઓનલાઈન પહોંચાડવાનું કામ કરે છે, કારણ

Read more